ทริส เรทติ้ง ปรับเพิ่มเครดิต GUNKUL เป็น BBB+

ทริส เรทติ้ง ปรับเพิ่มเครดิต GUNKUL เป็น BBB+

รายงานข่าวจาก บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ GUNKUL เปิดเผยว่า บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ได้ปรับเพิ่มเครดิตองค์กรเป็นระดับ BBB+ จากเดิมที่ระดับ BBB และเพิ่มอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน เป็นระดับ BBB จากเดิมที่ระดับ BBB- โดยทริสเรทติ้งประมาณการว่าอัตราส่วนกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ต่อรายได้ของทั้งโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมของบริษัทฯ นั้น น่าจะทรงตัวอยู่ในระดับที่น่าพอใจเกินกว่า 80% ตลอดในช่วง 3 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ การปรับเรทติ้งจากทริสเรทติ้งในครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อภาพรวมและความน่าเชื่อถือของกลุ่มบริษัทฯ ในการจัดหา เงินกู้ผ่านตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ และทำให้อัตราดอกเบี้ยมีต้นทุนลดลง รวมไปถึงทำให้นักลงทุนและผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจในศักยภาพของกลุ่มบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น