ACE ซื้อหุ้นโครงการพลังงานสะอาด

ACE ซื้อหุ้นโครงการพลังงานสะอาด

บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ACE รายงานว่าเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 บริษัท ย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นโดยอ้อมในสัดส่วน 100% คือ บริษัท เอซีอี โซลาร์ จำกัด (ACE Solar) และบริษัท ไบโอ เพาเวอร์ แพลนท์ จำกัด (BPP) ได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ในโครงการ SPP Hybrid 2 โครงการ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 1 และโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนาบอน 2 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid นาบอน 1 เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิตติดตั้ง 25 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 21.50 เมกะวัตต์ กับ กฟผ. แบบ Feed-in Tariff (FiT) อายุสัญญา 20 ปี และโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid นาบอน 2 เป็นโรงไฟฟ้าชีวมวล กำลังการผลิตติดตั้ง 25 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 21.50 เมกะ วัตต์ กับ กฟผ. แบบ FiT อายุสัญญา 20 ปี โดยทั้ง 2 โครงการ ตั้งอยู่ในพื้นที่ อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
การเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของทั้ง 2 โครงการนี้ ส่งผลให้ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีโครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid ที่ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าแล้ว 3 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 70 เมกะวัตต์ เหลืออีก 1 โครงการ คือ โครงการโรงไฟฟ้า SPP Hybrid ระนอง กำลังการผลิตติดตั้ง 23 เมกะวัตต์ อยู่ในขั้นตอนการขอขยายระยะเวลาการลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า และขยายกำหนดวัน SCOD กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง