GPSC ผนึก SWAP & GO รุกโครงสร้างธุรกิจอีวี
  • 26 March 2021 at 15:53
  • 150
  • 0

GPSC ผนึก SWAP & GO รุกโครงสร้างธุรกิจอีวี
พัฒนาแบตเตอรี่ G-Cell สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบสลับแบตฯ ได้
ขับเคลื่อนไทยสู่สังคมพลังงานแห่งอนาคต

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (GPSC) นางสาวอาวีมาศ สิริแสงทักษิณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap & Go) ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการศึกษาและพัฒนาต่อยอดการใช้งาน semi-solid lithium-ion battery หรือ แบตเตอรี่ G-Cell ซึ่งจะเริ่มดำเนินการผลิตภายในไตรมาส 2 ปี 2564 จากโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน GPSC ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สำหรับใช้งานกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ (Battery Swapping) โดยไม่ต้องรอชาร์จ เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้ใช้งาน รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอนาคต สร้างทางเลือกในการเติมพลังงานสะอาด และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทย สอดรับกับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ปตท. ในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ขับเคลื่อนธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน